บทความพระพุทธศาสนา

คาถา นะ จัง งัง ใช้สะกดศัตรูหมู่คนพาล ไม่ให้ทำร้ายเรา

10 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถา นะ จัง งัง ใช้สะกดศัตรูหมู่คนพาล ไม่ให้ทำร้ายเรา
คาถา นะ จัง งัง ใช้สะกดศัตรูหมู่คนพาล ไม่ให้ทำร้ายเรา

คาถา นะ จัง งัง

อะ วา คะ ภะ โส ปิ ติ อิ (อิ ติ ปิ โส ภะ คะ วา อะ)


คาถาบทนี้ ท่านว่า ถ้าเข้าผจญภยันตรายท่ามกลางศัตรูหมู่คนพาล ให้ภาวนาคาถาบทนี้ เมื่อเขามองหน้าเรา เห็นหน้าเรา จังงังหมดไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง