บทความพระพุทธศาสนา

track COVID-19 in real time

ติดตามสถานการณ์ไวรัส COVID-19 (coronavirus)
แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง อัพเดทอย่างต่อเนื่อง

[COVID19-WIDGET title_widget=”Worldwide” format=”full” land=”” confirmed_title=”Cases” deaths_title=”Deaths” recovered_title=”Recovered” active_title=”Active” today_cases=”24h” today_deaths=”24h”]

[COVID19-ROLL title_widget=”ประเทศต่าง ๆ” total_title=”Total” country_title=”Country” confirmed_title=”Cases” deaths_title=”Deaths” recovered_title=”Recovered”]

ข่าวสถานการณ์ล่าสุดของไวรัส COVID-19 (coronavirus)

ติดตามแบบเรียลไทม์ ทั่วโลก ทุกประเทศ

5 อันดับประเทศที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (coronavirus) มากที่สุด

10 อันดับประเทศที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 (coronavirus) มากที่สุด

รายงานทุกประเทศที่ติดไวรัส COVID-19 (coronavirus)

23 วิธีป้องไวรัส Covid-19 ในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องง่าย ๆ ที่คุณควรรู้

สัญญาณแรกของ Covid-19 จาก MOH – รับรู้อาการของ COVID-19 จากวันต่อวัน

ตำนานรัตนสูตรสู่รัตนปริตร พิชิตโรคา พระอานนทเถระเจ้า เล่าเรียนมาจากพระพุทธองค์

ฟังแล้วยกมือขึ้นท่วมหัว ตำนานรัตนสูตร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า