บทความพระพุทธศาสนา

ฟังแล้วยกมือขึ้นท่วมหัว ตำนานรัตนสูตร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

20 มีนาคม 2020 | Slide Shows, VIDEO, คาถา, ธรรมะคุ้มครอง
ฟังแล้วยกมือขึ้นท่วมหัว ตำนานรัตนสูตร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า
ฟังแล้วยกมือขึ้นท่วมหัว ตำนานรัตนสูตร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า

ตำนานรัตนสูตร หรือรัตนปริตร โดย เด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เป็นพระธรรมกถาในการฝึกหัดอบรมจิต วันที่ 13 สิงหาคม 2524(เจ็ดตำนานพุทธมนต์ ตำนานที่ 2 รัตนสูตร)

ตำนานรัตนสูตร โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

ที่มา : ตำนานที่ 2 รัตนสูตร 1/5 (เจ็ดตำนาน) – สมเด็จพระญาณสังวรฯ โพสต์บน Youtube โดย sombool2012

บทสวดรัตนสูตร

บทสวดรัตนสูตร หรือรัตนปริตรนี้ ต้นฉบับกล่าวว่า ทรงนำเจริญโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้ฟัง

ที่มา : บทสวดรัตนสูตร – สมเด็จพระญาณสังวรฯ โพสต์โดย sombool2012

ตำนานรัตนสูตรสู่รัตนปริตร พิชิตโรคา พระอานนทเถระเจ้า เล่าเรียนมาจากพระพุทธองค์

ตำนานย่อ รัตนสูตร รัตนปริตร พิชิตโรคาและอุปัทวันตรายทั้งหลาย

สวดคาถาป้องกันโรค ขจัด ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง (คาถาเก่า)

ฟังบทสวดมนต์ไล่โรคระบาดกัน อย่างน้อยใจฉันก็เป็นสุข

อานิสงส์แห่งการสวดพระปริตร อานุภาพของพระปริตร พระปริตรที่ควรสวดเสมอ

ประโยชน์ และ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 10 ประการ

รัฐบาลจัดสวดรัตนสูตรพุทธปริตร ทุกวัด ขจัดปัดเป่าภัยโควิด-19 พร้อมถ่ายทอดสด

คาถารัตนสูตร แบบเต็ม แบบย่อ ทำไมเรียกรัตนสูตร ทำไมเรียกรัตนปริตร

ฟังบทสวดรัตนสูตรที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำแปล ได้บุญ หนุนด้วยสมาธิ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง