บทความพระพุทธศาสนา

ฟังบทสวดรัตนสูตรที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำแปล ได้บุญ หนุนด้วยสมาธิ

20 มีนาคม 2020 | VIDEO, คาถา
ฟังบทสวดรัตนสูตรที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำแปล ได้บุญ หนุนด้วยสมาธิ
ฟังบทสวดรัตนสูตรที่เข้าใจง่าย พร้อมทั้งคำแปล ได้บุญ หนุนด้วยสมาธิ

บทสวดรัตนสูตร หรือรัตนปริตรนี้ ต้นฉบับกล่าวว่า ทรงนำเจริญโดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราได้ฟัง

ที่มา : บทสวดรัตนสูตร – สมเด็จพระญาณสังวรฯ โพสต์โดย sombool2012

ตำนานรัตนสูตรสู่รัตนปริตร พิชิตโรคา พระอานนทเถระเจ้า เล่าเรียนมาจากพระพุทธองค์

ตำนานย่อ รัตนสูตร รัตนปริตร พิชิตโรคาและอุปัทวันตรายทั้งหลาย

สวดคาถาป้องกันโรค ขจัด ทุกข์ โศก โรค ภัย อันตรายทั้งปวง (คาถาเก่า)

ฟังบทสวดมนต์ไล่โรคระบาดกัน อย่างน้อยใจฉันก็เป็นสุข

อานิสงส์แห่งการสวดพระปริตร อานุภาพของพระปริตร พระปริตรที่ควรสวดเสมอ

ประโยชน์ และ อานิสงส์ของการสวดมนต์ 10 ประการ

รัฐบาลจัดสวดรัตนสูตรพุทธปริตร ทุกวัด ขจัดปัดเป่าภัยโควิด-19 พร้อมถ่ายทอดสด

คาถารัตนสูตร แบบเต็ม แบบย่อ ทำไมเรียกรัตนสูตร ทำไมเรียกรัตนปริตร