บทความพระพุทธศาสนา

คาถาแผ่ส่วนกุศล คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป

12 สิงหาคม 2021 | คาถา
คาถาแผ่ส่วนกุศล คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป
คาถาแผ่ส่วนกุศล คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไป

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่มารดาบิดา

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดา บิดาของข้าพเจ้า ขอให้มารดา บิดาของข้าพเจ้ามีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับมารดาหรือบิดาผู้ล่วงลับไปแล้ว

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติ

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่ญาติ พี่น้อง คนในครอบครัวที่ล่วงลับไป

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์

อิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับบุคคลผู้ตั้งอยู่ในครู อาจารย์ ผู้ให้วิชาการความรู้แก่เราที่ล่วงลับไป

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่เทวดาทั้งหลาย

อิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเทวา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญเทวดาประจำกาย เทวดาที่คุ้มครองเรา เทวดาที่เคยเป็นญาติกับเรา ที่เทวดาประจำสถานที่ต่าง ๆ

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่เปรตทั้งหลาย

อิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่สัตว์ผู้กำเนิดในเปรตภูมิ เปรตทุกประเภท

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพเวรี
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวร บุคคลผู่เป็นเวรต่อกัน การให้บุญไม่เหมือนการให้อาวุธจึงไม่ต้องกลัวว่าเขาได้บุญแล้วจะมาทำร้ายเรา ถ้าเขาอนุโมทนาบุญได้บุญกับเราแสดงว่าเป็นมิตรกับเราแล้ว แต่ถ้ายังอาฆาตเราคิดที่จะทำร้ายเรา เขาไม่มีทางที่จะได้บุญ เพราะจิดใจเขายังมึดบอด แข็งกระด่าง เห็นผิดเป็นถูก ไม่อนุโมทนาบุญกับเรา

คำอุทิศส่วนบุญให้แก่สัตว์ทั้งหลาย

อิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา
ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ

เป็นคำอุทิศส่วนบุญหรือกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายทุกประเภท ทุกภพภูมิทั้งหมด ตั้งแต่สัตว์นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน มนุษย์ เทวดา ตลอดถึงพรหมโลก

บทความแนะนำ บทกรวดน้ำ “อิมินา” ของเก่า เล่าใหม่ ไทย-ลาว-เขมร ในต่างประเทศนิยมใช้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง