บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามเลือด…คาถาหยุดเลือด…คาถาปิดปากแผล

12 สิงหาคม 2021 | คาถา
คาถาห้ามเลือด...คาถาหยุดเลือด...คาถาปิดปากแผล
คาถาห้ามเลือด…คาถาหยุดเลือด…คาถาปิดปากแผล

คาถาห้ามเลือด

วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โร

ใช้เสกเป่าลงไปบาดแผลสดที่มีเลือดกำลังออก โดยเอานิ้วกดให้หยุดทันที

คาถานี้เป็นคำบาลีปรากฏอยู่ในรัตนสูตร แม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ว่าใช้ห้ามเลือด แต่คงจะมีโบราณาจารย์เคยใช้ได้ผลมาแล้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง