บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามเลือด เรียนไว้ไม่เสียหาย ลองนำไปใช้ดู

31 มกราคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาห้ามเลือด

ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย

วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โร

วิธีใช้คาถาห้ามเลือด

  • แผลต้องไม่ใหญ่เกินไป
  • สวดคาถาพร้อมกับใช้นิ้วมือกดปิดปากแผล
  • หรือใช้เสกกับผ้าพันแผล ผ้าปิดแผล ห้ามเลือด กันเชื้อได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง