คาถาคุ้มตื่น ไม่ให้ตกใจ เพราะค่าไฟกำลังขึ้น

คาถานี้เรียกว่า คาถาคุ้มตื่น ที่มาคุ้มกันจิตใจมิให้ตื่นตกใจ แต่ก็ไม่ได้บอกว่าตื่นตกใจจากอะไร แต่ตอนน […]