หลวงพ่อทวดหลังสมเด็จโต หรือ สมเด็จโตหลังหลวงพ่อทวด

หลวงพ่อทวด วัดช้างให้ จังหวัดปัตตานี และ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) เป็นพระเถระที่ได้รับความ […]

เหรียญพระพุทธชินราช หลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กู้เอกราช ปี 2548

พระพุทธชินราช พระคู่บ้านคู่เมืองสองแควหรือจังหวัดพิษณุโลก พระพุทธรูปองค์สำคัญของประเทศไทย มีความเกี่ […]

เหรียญหลวงพ่อคูณ วัดบ้านไร่ ปี2520 รุ่นลูกเสือชาวบ้าน

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา พระผู้เปี่ยมด้วยเมตตาบารมี มีแต่ให้ เทพเจ้า […]

หลวงปู่หมุน หมุนเงินหมุนทอง บล็อกทองคำ ประคำ 19 เม็ด

หลวงปู่หมุน ฐิตสีโล อายุ ๑๐๕ ปี เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนยิ่งนัก เป็นที่รักของมหาชน มีมนต์แล […]