บทความพระพุทธศาสนา

คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล

10 มีนาคม 2020 | คาถา
คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล
คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล

วะ โร วะ รัญ ญู วะ ระ โท วะ รา หะ โรฯ

สำหรับคาถาห้ามเลือดนี้ ผมได้ยินมานานมากแล้วครับ ได้ยินมาตั้งแต่สมัยเด็ก ๆ จากผู้เฒ่าผู้แก่ และพระสงฆ์ในวัด ซึ่งท่านก็จะบอกคาถานี้ แสดงว่าเป็นคาถาที่เก่าแก่ อาจจะมาจากตัดตอนคัดมาจากพระสูตรใดพระสูตรหนึ่งก็ได้ แล้วโบราณนำมาใช้สวดห้ามเลือด

วิธีใช้คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด

หากแผลไม่ใหญ่มากนัก ก็ให้สวดคาถาห้ามเลือดนี้ทันที พร้อมกับกลั้นใจใช้มือหรือนิ้วมือกดปิดปากแผลนั้นไว้ ระลึกถึงพระรัตนตรัย ครูอาจารยผู้สืบทอดคาถานี้ให้ช่วยเหลือ นี่เป็นการพยาบาลเบื้องต้นแบบโบราณที่ไม่มีเครื่องมืออื่นใด แต่หากมีเครื่องมือปฐมพยาบาล มีเครื่องมือล้างแผลก็ควรทำการล้างแผลแบบหรือปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องตามเครื่องมือนั้น ๆ

คาถาสมานแผล

วะโลวะลัน โยวะละโต วะลาหะโล

คาถาสมานแผลนี้ หมายความว่าเลือดหยุดไหลแล้ว เราต้องการสมานแผล ให้แผลปิดเร็ว หายเร็วขึ้น นอกจากการรักษาโดยใช้อุปกรณ์ในการสมานแผลแล้ว เช่น ผ้าก็อต พลาสเตอร์ติดแผลแล้ว เราต้องการให้แผลหายเร็วขึ้น ไม่ติดเชื่อ ให้ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถานี้ 3 จบ หรือกี่จบก็ได้ กลั้นใจเป่าลงไป แต่ไม่ต้องให้น้ำลายโดยแผลก็ได้

คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล มีมาแต่โบราณ ทรงจำไว้บ้างก็ดีครับ เผื่อเกิดฉุกเฉินขึ้นมา อุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะช่วยแบ่งหนักให้เป็นเบาได้ครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง