บทความพระพุทธศาสนา

หน้ากากผ้าไม่มีสิ่งสำคัญอันหนึ่งที่หน้ากากอนามัยมี คือ…

10 มีนาคม 2020 | นานาสาระ
หมอวาโย สอนรัฐบาล แนะหน้ากากอนามัย
หมอวาโย สอนรัฐบาล แนะหน้ากากอนามัย

จริง ๆ ผมก็ไม่รู้ว่าหมอวาโยคือใคร ฉะนั้น โพสต์นี้ เกี่ยวกับความรู้ล้วน ๆ ไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ายไหน พรรคไหน แต่เกี่ยวกับความรู้ เกี่ยวกับรัฐบาล เกี่ยวกับประชาชน เกี่ยวกับความอยู่รอดของประเทศไทย รับฟังได้ครับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง