บทความพระพุทธศาสนา

เว็บไซต์ปฏิทินปักขคณนา กระดานปักขคณนา วันพระธรรมยุต

8 เมษายน 2020 | คอมพิวเตอร์, นานาสาระ
เว็บไซต์ปฏิทินปักขคณนา กระดานปักขคณนา วันพระธรรมยุต
เว็บไซต์ปฏิทินปักขคณนา กระดานปักขคณนา วันพระธรรมยุต

ช่วงนี้ไม่มีบทความอะไรมาเขียน จึงเข้าไปสำรวจเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีว่ายังอยู่ดีไหม อีกเว็บไซต์หนึ่งทำมานานเกือบ 10 ปีแล้วก็คือเว็บไซต์ปฏิทินปักขคณนา

ในส่วนของสคริปเว็บไซต์ ผมไม่ได้เป็นคนเขียนเองนะครับ เขียนโดยพระภิกษุไพศาล ปัญญาวุฑโฒ ซึ่งท่านได้เมตตามอบให้ผมเป็นกรณีพิเศษ Special CopyRight for www.ปฏิทินปักขคณนา.com @14 สิงหาคม พ.ศ.2554

เว็บไซต์ www.ปฏิทินปักขคณนา.com นี้ ได้แสดงวันพระตามปฏิทินปักขคณนา หรือปฏิทินวันพระที่คณะสงฆ์ธรรมยุตใช้กัน แต่ในบางวันพระก็อาจจะไม่ตรงกับปฏิทินปักขคณนาของทางมูลนิธิของมหามกุฏราชวิทยาลัย เพราะทางบางวันพระทางมูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้วันพระที่สำคัญ เช่น วันวิสาขบูชา วัน อาฬหบูชา ให้ตรงกับปฏิทินทางราชการ

หากทางต้องการจะรู้ว่าวันพระธรรมยุตปี 2564 วันพระธรรมยุตปี 2565 วันพระธรรมยุตปี 2566 วันพระธรรมยุตปี 2567 วันพระธรรมยุตปี 2568 วันพระธรรมยุตปี 2569 วันพระธรรมยุตปี 2570 และวันพระธรรมยุตปีอื่น ๆ ก็เข้าชมได้ที่เว็บไซต์ www.ปฏิทินปักขคณนา.com

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook