บทความพระพุทธศาสนา

คาถาคัดเลือด คาถาห้ามเลือด มนต์คาถาห้ามเลือด

18 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล
คาถาห้ามเลือด คาถาหยุดเลือด คาถาสมานแผล

คาถาคัดเลือด

นักสัตสะลึก นะแสงสะลึก สี่คนแบกพร้า ห้าคนแบกแชลง ขุดดินแดงมาปิด โอม เนื้อเน่าเอ็นหด เอ็นติด เอ็ดเคล็ด เอ็นจม ประสมเข้าหากันเป็นเนื้อชิ้นเดียว เนื้อเป็นเกลียว โอมประสิทธิสวาหาย ฯ

  • มนต์บทนี้ ท่านให้เสกน้ำมันใส่แผลฉีกหรือคัดเลือดก็ได้ วิเศษนักแล