บทความพระพุทธศาสนา

คาถา พระมหาอุปคุต (ผูกผี) คาถาในตำนานที่ผมทราบมาแต่เด็ก

2 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาพระอุปคุต (ผูกผี)

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร อุปะคุตตัง จะ มะหาเถรัง พันธะเวระพันธานุภาเวนะ อิมัง กายะพันธะนัง อะธิฏฐามิ

คาถาพระมหาอุปคุตเถระผูกผี นี้ วิธีใช้ให้เสกด้ายสายสิญจน์ผูกผีร้ายที่เข้าสิงร่างคน หากจะปล่อยผีออกไป ท่านแนะให้ใช้คาถานารายณ์คลายจักร ผีจึงจะออกไปได้

คาถานารายณ์คลายจักร (ปล่อยผี)

โส มา นะ คะ ริ ถา โธ หรือ โล ปุ สุ สะ วิ ภุ สัง ภะ อะ

คาถาพระอุปคุตผูกผีนี้น่าจะมาจากตำนานพระอุปคุตใช้ประคดเอวผูกหมาเน่าแขวนคอมารไว้ โบราณเห็นอานุภาพแห่งฤทธิ์เดชของพระมหาอุปคุตเถระเจ้าจึงได้ผูกเป็นคาถาสำหรับให้ผูกผี