บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา หลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2 กุมภาพันธ์ 2020 | คาถา
หลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ Wat Ta Phra
หลวงพ่อเกษร วัดท่าพระ Wat Ta Phra ที่มาของภาพ กสิณธร ราชโอรส

หลวงพ่อเกษร หรือเรียกอีกนามว่าหลวงพ่อทิพย์เกษร เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในปลายสมัยอยุธยา เป็นพุทธรูปปางมารวิชัย แบบขัดสมาธิราบ มีวงพักตร์กลมมน ประดิษฐานบนฐานสิงห์ 3 ชั้น บัวหงาย 5 ชั้น องค์พระเป็นโลหะลงรักปิดทองอย่างสวยงาม มีขนาดหน้าตักกว้าง 100 เซ็นติเมตร (40 นิ้ว) ความสูงจากพระบาทถึงพระเกตุมาลา 156 เซนติเมตร (63 นิ้ว) เป็น หลวงพ่อเกษรถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่ง มิ่งขวัญมงคลของชาวเมืองท่าฝั่งธนบุรีมาเนิ่นนาน

หลวงพ่อเกษรเป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก สันนิษฐานกันว่าหลวงพ่อเกษรนี้น่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยา ประมาณรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าพระนี้นานแล้ว มีตำนานกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของหลวงพ่อเกษรอยู่ 2 ประการคือ

  1. เป็นพระพี่น้องบริวารหรือเป็นพระในกลุ่มของหลวงพ่อพุทธโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา และหลวงพ่อวัดบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร หลวงพ่อเกษรก็ลอยน้ำมาเช่นเดียวกับหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อวัดบ้านแหลม ชาวบ้านได้ช่วยกันเชิญขึ้นจากน้ำมาประดิษฐานไว้ที่วัดท่าพระแห่งนี้
  2. เป็นพระพุทธรูปที่คนในท้องถิ่นในสมัยนั้นช่วยกันหล่อขึ้นเพื่อสักการะบูชา ไว้เป็นมิ่งขวัญมงคลของชาวบ้าน

ประเพณีนมัสการหลวงพ่อเกษร

ในทุกปีจะมีประเพณีแห่ผ้าไตรเพื่อถวายหลวงพ่อเกษร มีพิธีสมโภชในช่วงตรุษจีน และสงกรานต์อีกด้วย

คาถาบูชาหลวงพ่อเกษร

ตั้งนะโม 3 จบ แล้วสวดคาถาบูชา
พา มา นา อุ กะ สะ นะ ทุ.
หากถวายถวายเครื่องสักการะบูชาหลวงพ่อเกษร ให้กล่าวคำถวายดังนี้
อิมินา สักกาเรนะ พุทธะเกสะรัง อภิปูชะยามิ
ทุติยัมปิ อิมินา สักกาเรนะ พุทธะเกสะรัง อภิปูชะยามิ
ตะติยัมปิ อิมินา สักกาเรนะ พุทธะเกสะรัง อภิปูชะยามิ
พุทธัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
ธัมมัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
สังฆัสสะ อาราธะนัง กะโรมิ
ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
อะหัง วันทามิ อิมิสมิง วิหาเร
เกสะระพุทธะปะฏิมัง ปะติฏฐิตัง
สัพพะทา สัพพะลาภา ภะวันตุ เม
.