บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสมปรารถนา ที่ข้าพเจ้าท่องมาตั้งแต่บวชเป็นสามเณร

6 เมษายน 2020 | คาถา
สามเณร
สามเณร

คาถาสมปรารถนา หรือ คาถาสมประสงค์ คาถาสำเร็จ

โอม อุ อะ มะ นะโมพุทธายะ ชะ สุ มัง.

แต่เวลาสวดจริง ๆ ผมมักออกเสียงเป็น โอม อุ อะ มะ นะโมพุทธายะ สะ สุ มัง.

คาถานี้ สำเร็จ หรือคาถาสมปรารถนาหนานี้ ผมอ่านเจอไหนหนังสือประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐาน ซึ่งตามประวัติกล่าวไว้ว่า…

…ตอนออกพรรษาแล้ว ๕ วัน (สามเณรบุนนาค) จึงเที่ยวต่อไปอีก ข้ามเขา ๓ ลูกแล้ว จวนจะค่ำยังไม่พบบ้านคน อาตมภาพก็แวะขึ้นเขา หาน้ำฉัน เพื่ออันจะพักจำวัดที่นั้นด้วย เผอิญไปพบพระหลวงตาองค์หนึ่ง หาบตะกร้าใหญ่ เที่ยวเก็บผลไม้มะเดื่ออยู่หน้าถ้ำ อาตมภาพจึงถามท่านว่า อยู่ที่ไหน ท่านตอบว่า ผมอยู่ในจักรวาล อาตมภาพจึงตะกายขึ้นไปพักที่ถ้ำ วางบาตรไว้แล้วจึงไปสรงน้ำเสร็จกลับมา พระหลวงตาองค์นั้นก็มาพักที่ถ้ำอันเดียวกัน จำวัดด้วยกันในถ้ำนั้น ท่านเรียกอาตมภาพไปเรียนคาถาด้วย ท่านว่าคาถาสำเร็จ คือปรารถนาอะไรก็สำเร็จตามประสงค์ดังนี้ ใจความว่า

“โอม อุ อะ มะ นะโม พุทธายะ ชะ สุ มัง”

ท่านบอกว่าให้เณรเจริญเป็นนิตย์ เณรจะสมหวังดังความตั้งใจในชาตินี้และชาติหน้า ดังนี้

พออาตมภาพเรียนจำไว้แล้ว ท่านก็ลงไปในเวลา ๗ ทุ่ม คือตี ๑ ในกลางคืนวันนั้น อาตมภาพถามว่า ท่านจะไปไหน ท่านตอบว่า จะไปเที่ยวในจักรวาล อาตมภาพถามว่า ท่านชื่ออะไร ท่านตอบว่า ผมชื่อพระ ดังนี้ แล้วก็เดินเรื่อยไปตามชายเขา อาตมภาพจำวัดอยู่ที่นั้นจนสว่าง…

ในหนังสือประวัติประวัติพระบุญนาคเที่ยวกรรมฐานก็ไม่ได้กล่าวถึงว่าท่านได้ใช้คาถานี้หรือไม่ และใช้แล้วได้ผลอย่างไร แต่ผมได้อ่านแล้วรู้สึกประทับใจและเกิดความศรัทธาในพระคาถานี้ แม้จะแปลไม่ออกก็ตาม แต่เชื่อว่าสื่อความหมายอันเป็นมงคล หากสวดภาวนาบ่อย ๆ นั้นอาจจะส่งให้มีพลังอย่างแรงกล้า แม้ปรารถนาสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จได้

โดยส่วนตัวแล้ว ใช้พระคาถานี้คู่กับพระคาถาอื่น ๆ เหมือนใช้พระคาถานี้เป็นตัวหนุนให้คาถาอื่นสำเร็จผลตามความประสงค์ด้วย เช่น หากเราสวดคาถาเมตตา ค้าขาย ก็สวดปิดท้ายด้วยคาถานี้ เป็นคาถาช่วยให้คาถาเมตตาค้าขายนั้นประสบความสำเร็จได้เร็วยิ่งขึ้น

ในส่วนของประสบการณ์ในการนำไปใช้คาถานั้น ผมเคยใช้เมื่อสมัยบวชเป็นสามเณร โดยภาวนาขอให้สอบได้ สอบผ่าน ผมจะทำอะไร ยืน เดิน นั่ง นอน ทำความสะอาด กวาดใบไม้ ล้างบาตร ถูพื้น ก่อนดูหนังสือ หลังดูหนังสือ ผมก็ภาวนาแต่คาถาสำเร็จนี้ และก็สำเร็จจริง ๆ สอบได้สอบผ่าน

แต่อย่างไรก็ตาม ท่านต้องอยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จนั้นด้วย อย่างผมก็อยู่ในเส้นทางแห่งความสำเร็จ คือดูหนังสือสอบ ขยันอดทน ท่องภาวนาคาถาเมื่อยามว่าง หรือเวลาทำงาน

ศรัทธาและนำไปภาวนาดูครับ

โอม อุ อะ มะ นะโมพุทธายะ สะ สุ มัง.

โอม อุ อะ มะ นะโมพุทธายะ สะ สุ มัง.

โอม อุ อะ มะ นะโมพุทธายะ สะ สุ มัง.

สวดภาวนาไปเรื่อย ๆ ขับรถก็ภาวนาได้ ทำงานก็ภาวนาได้ ล้มตัวลงนอนก็ภาวนาได้ ใช้เสกน้ำล้างหน้าก็ได้ ส่วนผมก็จะหันมาภาวนาคาถาสำเร็จนี้อีกครั้ง เพื่อเสริมคาถาอื่น ๆ ที่เราสวดประจำ หนุนคาถาอื่นให้สำเร็จตามความมุ่งหมายของคาถานั้น ๆ ด้วย

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook