บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปัดพายุ มนต์คาถาห้ามลม คาถาป้องกันพายุ

21 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาปัดพายุ คาถาห้ามพายุ คาถาป้องกันพายุ

คาถาปัดพายุ

ปัตตะมุตตะโร ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนากันพายุร้าย
  • หากหนีมิทันให้พนมมือขึ้นรำลึกถึงคุณพระรัตนตรัยให้จงดี ภาวนาคาถานี้ไว้ พายุมิได้พัดมาทางเราเลย