บทความพระพุทธศาสนา

คาถาตวาดให้ฟั่นเฟือน คาถาตวาดศัตรูให้คนเป็นบ้า

15 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาตวาดศัตรู
คาถาตวาดศัตรู

คาถาตวาดให้ฟั่นเฟือน

ไอ โม ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาตวาดคนให้บ้าก็ได้
  • ใช้เสกใส่ฝ่ามือตบหน้าคนให้บ้าก็ได้
  • หากบ้าแล้วมิอาจหายเลย