บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำน้ำมนต์อาบดับทุกข์ภัย เสดาะเคราะห์ดับเข็ญเวรภัย

8 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
ขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์
คาถาทำน้ำมนต์อาบดับทุกข์ภัย เสดาะเคราะห์ดับเข็ญเวรภัย

คาถาทำน้ำมนต์อาบดับทุกข์ภัย

พะทะมะนะ เตโชธาตุ นะอะอิอุ อิอุนะอะ อุอินะอะ อุนะอะอิ ปะฏิเสวามิ

คาถาบทนี้ ท่านให้เสกน้ำมนต์อาบ เมื่อเวลามีเคราะห์ร้ายได้ทุกข์ภัยหรือเกิดเป็นถ้อยร้อยความขึ้น จึงให้เอาคาถาบทนี้ทำน้ำมนต์อาบ ท่านให้เอาใบมะกรูด ใบส้มป่อย ใบพลู ใบระงับใบเงิน ใบทอง ใบหมากผู้ ใบหมากเมียใส่ลงในน้ำมนต์เอาเทียนขี้ผึ้งเล่มละ 1 บาทจุดทำน้ำมนต์ให้เสกด้วยคาถานี้ 108 คาบ ทำเมื่อเวลาเที่ยงคืนแล้ว อาบเถิดแก้ทุกข์ภัยสารพัดถ้อยความทั้งปวงสูญหายสิ้น อย่าได้สนเท่ห์เลย ผ่อนหนักให้เป็นเบา หากโทษเบาอาจสูญสิ้นแล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง