บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี

7 พฤษภาคม 2020 | คาถา
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดอุบลราชธานี
พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม (พระอารามหลวง) จังหวัดอุบลราชธานี

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร เป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบลาวก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง ประดิษฐานที่วัดมหาวนาราม หรือ วัดป่าใหญ่ (พระอารามหลวง) ถนนหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

คำบูชาพระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง

ตั้ง นะโม 3 จบ

อิเมหิ นานาสักกาเรหิ อะภิปูชิเตหิ ฑีฆายุโก โหมิ อะโรโค สุขะโต
สิทธิกัจจัง สิทธิกัมมัง ปิยัง มะมะ
อินทะพุทธะรูปัง อะภิปาเลตุ มัง นะโมพุทธายะ
ศรีสวัสดีเจริญสุข สารพัดทุกข์ ให้เหือดหาย
ลาโภอย่าขาดสาย นิรันตะรัง ประสิทธิเม
พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
กายวาจาจิตประสิทธิเม

พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง วัดมหาวนาราม เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวอุบลราชธานี ข้าพเจ้า ผู้จัดทำเว็บไซต์พระคุ้มครอง ขอนอบน้อมบูชาด้วยเศียรเกล้า ขอความปรารถนาของข้าพเจ้าจงสำเร็จดังหมาย ขอความสำเร็จของท่านผู้อ่านเว็บไซต์พระคุ้มครองจงสมประสงค์ทุกประการด้วยเถิด