บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสามเณรนิมนต์พระมหาอุปคุตเถระ แก้คนถูกผีเข้า

19 กันยายน 2020 | คาถา
สามเณร
สามเณร

คาถาสามเณรนิมนต์พระมหาอุปคุตเถระ

อุปะคุตโต จะ มะหาเถโร สะมะเทนะรัณมาคะโต เถนะรัสสะทาเทวา ธัมมะเถรัสสะ สัพพะทา ภะวันตุ เม ฯ

  • มนต์บทนี้ ใช้เสกหมากกินแก้คุณ แก้ของคนโดนผีเข้าเจ้าสิง ออกสิ้นแล อยู่ไม่ได้เลย.

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook