บทความพระพุทธศาสนา

คาถาอาราธนาบูชาพระกรุนาดูน แห่งพระธาตุนาดูน

29 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาอาราธนาบูชาพระกรุนาดูน แห่งพระธาตุนาดูน

คาถาอาราธนาพระกรุพระธาตุนาดูน

เมื่อนำพระกรุพระธาตุนาดูนมาบูชา ควรจัดแต่งเครื่องสักการะบูชา มีเทียน 5 คู่ ดอกไม้ 5 คู่ เรียกว่าขัน 5 กล่าวบทสวดพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ตามด้วยบทสวด ดังนี้

สาธุ สาธุ สาธุ

พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
พุทธะคาราวะตา ธัมมะคาราวะตา สังฆะคาราวะตา
ขอบูชาคุณพระพุทธเจ้า ขอบูชาคุณพระธรรม ขอบูชาคุณพระสงฆ์
ขอบูชาคุณพระองค์ ขอบูชาคุณพระอรหันต์ทั้ง ๕๐๘ พระองค์
กับทั้งท้าวบุญสงฆ์ องค์นารี คุณแม่นางน้อยธรณี
ผู้สูบแผ่นน้ำให้กิน ผู้ค้ำแผ่นดินให้อยู่
รักษาภูมิลำเนาสถานที่นี้ ผู้ข้าทำสร่างผ่างผิดชนิดใด
อย่าได้ใส่กรรมทำโทษ คำโกรธ คำหลง จึงขอปลงวาจา
ให้แก่สานุสรรพนับเป็นโองการ ขอวิงวอนพระธรรมผู้มีศีล
พระอินทร์ผู้มีฤทธิ์ จงเสด็จลงมาธูปไต้ และเทียนสีจีจูมบาน
ทุกตน ทุกองค์ ของข้าเทอญฯ

อิมินา สักกาเรนะ ตัง พุทธัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง ธัมมัง อะภิปูชะยามิ
อิมินา สักกาเรนะ ตัง สังฆัง อะภิปูชะยามิ

จากนั้นพึงอธิษฐาน นำพานขันห้าวางถวาย กราบ 3 ครั้ง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง