บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหลวงปู่ศุข และคาถาอาราธนา วัตถุมงคล หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

29 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาหลวงปู่ศุข และคาถาอาราธนา วัตถุมงคล หลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า

คาถาหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า จังหวัดชัยนาท

สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

คาถาบูชาอาราธนาวัตถุมงคล (พระเครื่องและตะกรุดหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

อิติ อะระหัง สุคะโต เกสะโร นามะเต ประสิทธิ เม อิหิอะโห นะโมพุทธาย

  • ก่อนอคาถาใด ๆ ให้สวด นะโม 3 จบ เสียก่อน หากสวดในพิธีเดียวกัน วาระเดียวกัน สวด นะโม 3 จบ ก่อนสวดคาถาแรก หากจะสวดคาถาอื่น ๆ ต่อท้ายไม่ต้องสวด นะโมอีกก็ได้ แต่หากสวดอีกในวันใหม่ จึงค่อยสวด นะโม 3 จบอีก
  • วัตถุมงคลหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า หายาก ราคาแพง ของเลี่ยนแบบก็มา ฉะนั้น หันมาปฏิบัติบูชาด้วยการสักการะบูชาด้วยดอกไม้ (สักการะบูชาด้วยดอกไม้จัดเข้าในส่วนของการให้ทาน การให้ทานก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า ฉะนั้น การให้ทานก็คือการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จัดเข้าในปฏิบัติบูชาได้ ) รักษาศีล คือรักษากายวาจาให้เป็นปกติ สวดมนต์ภาวนา ระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย ทำจิตน้อมระลึกถึงหลวงปู่ศุขสวดคาถาบูชาหลวงปู่ศุข และทำจิตน้อมระลึกถึงวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุข แล้วทำการสวดคาถาบูชาวัตถุมงคลของหลวงปู่ศุข อธิษฐานบ่อย ๆ สักวันเราจะได้วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องราง ตะกรุด หรือประคำของท่านมาบูชาประจำกายครับ

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook