บทความพระพุทธศาสนา

วัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง ต่างกันอย่าง

3 ตุลาคม 2019 | นานาสาระ
พระเครื่องยอดนิยม
พระเครื่องยอดนิยม

ผมได้เขียนบทความเกี่ยวกับวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องราง ของขลังมามากแล้ว แต่ยังไม่เคยเขียนหรือศึกษาความหมายของคำเหล่านี้เท่าไหร่ วันนี้ผมขอรวบรวมความหมายของวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องราง ของขลังไว้ในบทความนี้

วัตถุมงคล

สำหรับความหมายของวัตถมงคลนั้น ความเข้าใจของผมนั้น รวมทั้งหมด ทั้งที่เป็นพระเครื่อง เครื่องราง ของขลัง ทั้งที่มนุษย์สร้างขึ้นและเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อว่าจะนำความสุขความเจริญเป็นต้นมาให้ หรือสามารถป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ได้ ในกลุ่มชาวพุทธยุคปัจจุบันนี้ มีทั้งวัตถุมงคลภายนอกและวัตถุมงคลภายใน

  1. วัตถุมงคลภายนอก เป็นต้นว่า พระพุทธรูป พระเครื่อง ซึ่งเป็นวัตถุที่สร้างมาจากดิน โลหะ ทองคำ เป็นต้น
  2. วัตถุมงคลภายใน หรือที่เรียกกันว่า มงคลชีวิต ได้แก่คำแนะนำในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดความสุขความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ในมงคลสูตร ซึ่งมี 38 ประการ

พระเครื่อง

พระเครื่อง หรือหากจะเรียกเต็ม ๆ ว่าพระเครื่องราง ซึ่งหมายถึง พระพุทธรูปที่มีขนาดเล็ก ที่สร้างขึ้นไว้สำหรับบรรจุในเจดีย์ เป็นที่ระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า หรือสร้างขึ้นมาเพื่ออาราธนาติดตัว ห้อยหรือแขวนคอเพื่อใช้เป็นเครื่องระลึกถึงพุทธคุณแห่งองค์พระพุทธเจ้า เชื่อว่าสามารถปกป้องคุ้มครองอันตรายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นพระเครื่องอาจจะรวมถึงรูปสมมติขนาดเล็กของพระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ และเทพเจ้าอีกด้วย ซึ่งประเครื่องนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลประเภทหนึ่ง

ตะกรุดหลวงพ่อทบ ชนแดน
ตะกรุดหลวงพ่อทบ ชนแดน

เครื่องราง

เครื่องราง หมายถึง ของที่นับถือกันว่าสามารถป้องกันอันตรายต่าง ๆ ได้ มียิงไม่ออก ฟันไม่เข้า เป็นต้น ซึ่งมีรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตะกรุด ผ้ายันต์ เหล็กไหล เครื่องรางนี้ถือเป็นวัตถุมงคลอีกประเภทหนึ่งเช่นกัน

ของขลัง

ของขลัง คือของที่ถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ มีอิทธิพลังหรืออำนาจที่สามารถบันดาลให้เป็นไปตามความประสงค์ หรืออาจจะบันดาลสิ่งที่ปรารถนาให้สำเร็จได้ มักนิยมใช้คู่กันเป็น เครื่องรางของขลัง

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง