บทความพระพุทธศาสนา

คาถาคลอดลูกง่าย สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก เลี้ยงง่าย มีปัญญาดี

26 เมษายน 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาคลอดลูกง่าย สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่และลูก แก้ไขถูกต้องแล้ว

ยะโตหัง ภะคินี อะริยายะ
ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
โสตถิเต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

คาถาคลอดบุตรง่ายนี้ เป็นของเก่าอยู่ในพระไตรปิฎก มีเรื่องเล่าว่าพระองคุลิมาลไปทางไหนก็มีแต่คนกลัวคนรังเกียจ เพราะอดีตท่านเป็นมหาโจรฆ่าคนมาแล้วเป็นร้อยเป็นพันคน เป็นโจรที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากไหนสมัยนั้น

วันหนึ่ง ท่านไปพบหญิงท้องแก่คนหนึ่ง หญิงท้องแก่กลัวท่าน ท่านจึงกล่าวคาถา ดังนี้

ยะโตหัง ภะคินี อะริยายะ
ชาติยา ชาโต นาภิชา นามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ
โสตถิเต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ.

ซึ่งแปลว่า

ดูก่อนน้องหญิง นับแต่เราเกิดโดยอริยชาตินี้แล้ว เราไม่เคยคิดปลงชีวิตสัตว์เลย ด้วยสัจวาจานี้ ขอความสวัสดีจงมีแก่เธอ ขอความสวัสดีจงมีแก่ครรภ์ของเธอ.

(หมายความว่านับตั้งแต่ท่านเข้ามาสู่อริยชาติคือบวชเข้ามาในพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอันประเสริฐนี้แล้ว ท่านไม่เคยคิดฆ่าใครหรือทำร้ายใครอีกเลย)

เมื่อท่านกล่าวจบ ปรากฏว่าหญิงนั้นคลอดลูกออกมาอย่างง่ายได้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดภัยทั้งแม่และลูก

หาเราไปขอให้พระทำน้ำมนต์คลอดลูกง่าย หรือให้พระท่านทำตะกรุดคลอดลูกง่าย พระท่านก็จะใช้บทนี้แหล่ะสวดทำน้ำมนต์หรือจารและเสกทำตะกรุดคลอดลูกง่าย

ผู้เป็นแม่เมื่อรู้ว่าตังครรภ์และต้องการคลอดแบบธรรมชาติ ควรได้สวดคาถาคลอดบุตรง่ายนี้ทุกคืน สวดเสกใส่น้ำดื่มกินเป็นประจำ ทำให้ลูกมีสุขภาพแข็งแรงตั้งแต่อยู่ในครรภ์ อันตรายทั้งหลายไม่มาเบียดเบียน เมื่อคลอดออกมาแล้วก็ทำให้สุขภาพแข็งแรง เลี้ยงง่าย เป็นเด็กดีมีปัญญาสามารถ คุณแม่เองก็สุขภาพดีเช่นกัน