บทความพระพุทธศาสนา

คาถานกการเวก เป็นเลิศทางมหาเสน่ห์ พูดจาคนรักคนหลงงงงวย

26 เมษายน 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถานกการเวก

ชิวหายัง ธุรัง วาจัง ชิวหาวาจันติ ผุสสิตวา สัทธัง สุตะวา จะ สุนทะรัง ปิยาเยวะ ปิยันตุนา

คาถานกการเวกนี้ ท่านให้เสกใส่ขันน้ำสำหรับล้างหน้า ชโลมศีรษะ ก่อนออกจากบ้าน เป็นเมตตามหาเสน่ห์ยิ่งนัก พูดจากับผู้คนที่รักเคารพนับถือ มีความเชื่อฟังเรา

คาถานกการเวกใช้ดี สำหรับผู้ที่ต้องทำการงานต่อกับผู้คน ต้องใช้เสียง ใช้วาจาเป็นหลัก เป็นคาถาประจำตัวเซลล์แมน นักค้าขาย เสนอผลงานแก่ลูกค้า โฆษก คาถาประจำตัวนักร้องนักแสดง หรือแม้พระนักเทศก์ก็ใช้คาถานกการเวกนี้ได้

คาถาพญานกการะเวก

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติ โพธิยา สะตัง ธัมมัง นะโม ธัมมัง

คาถาพญานกการเวกนี้ ท่านให้สวดบริกรรมก่อนจะขึ้นเทศน์ ปาฐกาถา หรือเป็นโฆษก พิธีกรในงาน จะทำให้เสียงจะดี เสียงสม่ำเสมอ คนฟังไม่รู้เบื่อ