บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพญานกการเวก คาถาเสียงดี มีคนหลงในความไพเราะยิ่งนัก

8 ตุลาคม 2021 | คาถา
คาถาพญานกการเวก คาถาเสียงดี
คาถาพญานกการเวก คาถาเสียงดี

คาถาพญานกการเวก

ชานัง ชานัง ตักขะติ ติชชะธัมมัง อัตตะกัง มะระชาติโพธิยา สะตัง ธัมมัง นะโม ธัมมัง

คาถาพญานกการเวกนี้ ให้บริกรรมเมื่อก่อนจะใช้เสียงในการเทศนาหรือปาฐกถา เสียงจะดี เสียงไม่ตก มีความสม่ำเสมอเป็นที่น่าฟังของคนทั่วไปไพเราะเสนาะหูขลังนักแล

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง