บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้ บุรีรัมย์

26 เมษายน 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

คาถาบูชาพระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย วัดเขาดินใต้

ก่อนสวดคาถาบูชาพระขุนแผนพรายกุมาร หลวงพ่อกอย วัดเขาดิน ให้ตั้ง นะโม 3 จบ

พุทธัง เมตตาอาถัน
ธัมมัง เมตตาอาถัน
สังฆัง เมตตาอาถัน
ปะฏิสังขาโยนิโสมาแวะ ปะฏิแวะแวะ

ให้สวดภาวนา 3-5-7-9 จบ จากนั้นอธิษฐานตามความประสงค์