บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชา ขอพร พระมหากัจจายนะ ขอโชคลาภ ให้ลูกมีผิวพรรณดี มีปัญญา

6 กรกฎาคม 2022 | คาถา
พระสังกัจจายน์จีน
พระสังกัจจายน์จีน

คาถาบูชา ขอพรพระมหากัจจายนะ

สังขิตตะภาสิตะมัตถัง  วิตถาเรนะ  วิชานะโก 
กัจจาโน  ภะวะนิสฺเนโห  เถโร  โสตถิง  กะโรตุ  โน. 

พระกัจจายนะเถระ ผู้สามารถอธิบายเนื้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้โดยสังเขปให้พิศดาร
ผู้ปราศจากความสิเนหาในภพ ขอจงประทานความสวัสดี แก่พวกข้าพเจ้าเถิด.

คาถาบูชา ขอพรพระมหากัจายนะนี้ผมนำมาจากบทสวดมหาสันติงหลวง ใช้สวดบูชาพระมหากัจจายนะ เพื่อขอลาภ ขอพร ขอให้ลูกเกิดมามีผิวพรรณดี มีสติปัญญา ขอพรให้ตนเองก็ได้ สวดบูชาขอพรให้ครอบครัว เพื่อน หรือคนอื่นก็ได้ สวดเพื่อความสงบสุขร่มเย็นเป็นสุข

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง