บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระสีวลี ขอพร ขอโชคลาภให้แก่ตนเองและผู้อื่น

6 กรกฎาคม 2022 | คาถา
พระสีวลี
พระสีวลี

คาถาบูชา ขอพร พระสีวลี

ลาภีนะมุตตะโม  เถโร  สีวะลิ  อิติ  วิสสุโต 
โส  ระโต  ปัจจะยาทิมหิ  สะทา  โสตถิง  กะโรตุ  โน. 

พระเถระนามว่าพระสิวลี ผู้มีความสันโดษในปัจจัยสี่ เป็นผู้เลิศกว่าบรรดาภิกษุผู้มีลาภ ขอจงประทานความสวัสดีแก่พวกข้าพเจ้าในกาลทุกเมื่อเถิด.

คาถาบูชาพระสีวลีนี้ ผมนำมาจากบทสวดมหาสันติงหลวง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสวดบูชาพระสีวลี เพื่อขอพร ขอความสำเร็จ สวัสดิมงคลทั้งหลาย ขอลาภขอพรให้ตนเองและผู้อื่นก็ได้

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง