บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเรียกจิตตนเอง คาถาแก้จิตฟุ้งซ่าน คาถาดูจิตตนเอง

13 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถาเรียกจิตตนเอง
คาถาเรียกจิตตนเอง

คาถาเรียกจิตตนเอง

อิติ สัมมา สัมพุทธัสสะ มะมะ จิตตัง

ใช้ภาวนาเมื่อรู้สึกฟุ้งซ่าน จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ภาวนาคาถานี้เพื่อให้จิตรวม เรียกจิตตนเองให้กลับมา

คาถานี้อาจจะนำไปใช้ในสถานะการณ์อื่น ๆ ก็ได้ เช่น ฝันร้าย ตกใจกลัว รู้สึกเสียขวัญ เป็นต้น

คาถานี้ใช้เรียกจิตตนเองให้กลับมา ไม่ใช่เป็นคาถาเรียกจิตคนอื่น หรือเป็นคาถาเรียกจิตคนรักให้กลับมา ไม่เกี่ยวกับคนอื่น หรือคนรักแต่อย่างใด

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com