บทความพระพุทธศาสนา

ทำเสน่ห์ เรียกคนรักให้กลับมาด้วยใบรักซ้อน แต่ไม่ซ้อนรักนะ

13 มิถุนายน 2020 | เรียกจิต
ทำเสน่ห์ เรียกคนรักให้กลับมาด้วยใบรักซ้อน แต่ไม่ซ้อนรักนะ
ทำเสน่ห์ เรียกคนรักให้กลับมาด้วยใบรักซ้อน แต่ไม่ซ้อนรักนะ

การเรียกจิตคนรัก หรือการทำเสน่ห์ด้วยการเขียนชื่อคนที่เรารักลงบนใบรักซ้อนนั้นเป็นหนึ่งในวิธีการทำเสน่ห์ที่ทำได้ง่าย สามารถทำได้ด้วยตนเอง ไม่เกิดโทษหรืออันตรายต่อตัวเราและคนที่เราทำ เพราะเป็นการกระตุ้นให้เขารักและคิดถึง หรือทำให้เขาหันมามองที่ตัวเรา ส่วนเขาจะรักผูกพันแค่ไหนคงจะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าสามารถที่จะสร้างคุณงามความดีเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งเขาไว้ได้มากน้อยแค่ไหน

การทำพิธีเเกี่ยวกับเวทมนต์คาถาจำเป็นต้องอาศัยความศรัทธา ความตั้งมั่น การกระทำอย่างต่อเนื่องด้วยสมาธิจิตที่แน่วแน่ ฉะนั้น ในขณะที่ทำควรที่จะตั้งใจทำจริง ๆ ด้วยความเชื่อมั่นจริง ๆ อย่าลังเลสงสัย สมาธิจิตที่แน่วแน่ พุ่งตรงต่อเป้าหมายคือคนที่เรารักจะเป็นสื่อนำคาถาพิธีกรรมที่เราทำนำไปสู่คนที่เรารัก

สิ่งที่ต้องเตรียมในพิธีทำเสน่ห์ด้วยใบรักซ้อน

 • กระดาษสีขาวที่เขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิดของคนที่เรารัก
 • ขันธ์ 5 ได้แก่ ธูปเทียนดอกไม้อย่างละ 5 คู่ ใส่จาน
 • ใบรักซ้อน (คือใบรักที่ออกดอกซ้อนกัน จะเป็นต้นรักอีกพันธ์หนึ่งโดยเฉพาะ)

วิธีทำเสน่ห์เรียกคนรักให้กลับมาด้วยใบรักซ้อน

 • ตั้งขันธ์ 5 นำกระดาษสีขาวที่เขียนชื่อ วัน เดือน ปีเกิดของคนที่เรารักวางบนขันธ์ห้า กล่าวขอต่อเทวดาประกายเขา และขอต่อครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าตำรับคาถานี้ เพื่อกระทำพิธีกรรมเรียกคนรัก
 • เขียนชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิดคนที่เรารักบนใบรักซ้อน
 • ตั้ง นะโม 3 จบ เสกด้วยคาถาดังต่อไปนี้ 3 จบ
  โอม อิตถี (หญิง) ปุริโส (ชาย) (ตามด้วยชื่อผู้ที่ต้องการให้กลับมา)
  มึงจะต้องรักกู มึงจะต้องร้อนใจ ทนอยู่มิได้
  นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ
  นะมะอะอุ เอหิชัยยะ เอหิสัพเพชะนา
  เอหิ พะหูชะนา เอหิจงมา
  นะโมธัมมายะ นะโมสังฆายะ เอหิจิตตัง ปิยังมะมะ.
 • จากนั้นนำไว้ใต้หมอนหนุนนอน

ด้วยอำนาจแห่งคาถาและพิธีกรรมนี้ จะกระตุ้นให้คนรักคิดถึงเรา หากทะเลาะกันก็จะกระตุ้นให้เขาระลึกถึงคุณความดีที่มีต่อกัน เมื่อเขากลับมาแล้วต้องรีบปรับความเข้าใจกัน หากเราเป็นต้นเหตุแห่งปัญหาที่ทำให้เขาไปก็อย่าได้สร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นอีก

หากทำเสน่ห์เพื่อให้คนที่เราหมายปองรัก ต้องดูด้วยว่าเขาไม่ได้มีคู่ครองอยู่แล้วตามกฏหมาย หรือยังไม่มีครอบครัวบุตรธิดาด้วยกัน และเมื่อเขามารักเรา เราต้องรักเขาจริง หวังสร้างครอบครัวรักต่อกัน มิเช่นนั้นอย่าได้ทำโดยเด็ดขาด

สนใจบูชาวัตถุมงคล
เข้าชมเพิ่มเติ่มที่เว็บไซต์
prakumkrong.99wat.com