บทความพระพุทธศาสนา

คาถาจุดเทียนหน้าพระ ให้เขามารักเรา หลงเรา คำอธิษฐานให้เขารักเรา

11 กรกฎาคม 2020 | เรียกจิต
จุดเทียน
จุดเทียน

คาถาจุดเทียนหน้าพระ ให้เขามารักเรา หลงเรา

นะโมพุทธายะ

นะขอจงมาบังเกิดเป็นคุณพระเจ้า โมขอจงมาบังเกิดเป็นคุณพระสัทธรรมะเจ้า พุทขอจงมาบังเกิดเป็นคุณพระสังฆเจ้า ธาจงมาบังเกิดเป็นคุณบิดามารดา ยะขอจงมาบังเกิดเป็นคุณครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ ขอจงมาประสิทธิที่ให้แก่ข้าพเจ้าสมความปรารถนาแห่งข้าพเจ้าทุกประการ ณ บัดนี้ ข้าพเจ้า (ชื่อเรา) ได้นำเอาพระมหายันต์เทียนต้นนี้มากระทำการสักการะบูชาต่อหน้าพระพุทธเจ้า พระธรรมะเจ้า พระสังฆเจ้า คุณบิดามารดา และคุณครูบาอาจารย์เจ้า เพื่อจักขอให้กลิ่นธูปควันเทียนสัพพะเวทย์มหายันต์เทียนเหล่านี้ ไปถึงหัวใจก๋ายตั๋วผู้ที่มีชื่อว่า (ชื่อของนที่เราปรารถนา) ให้เขามารัก มาหลง มาไหล ให้จิตใจของเขาใฝ่หาแต่ข้าพเจ้า ทุกวันทุกเมื่อทุกเช้าค่ำ แม้นจะนั่งก็บ่มิได้ นอนก็บ่มิได้ กินก็บ่มิได้ ยืนก็บ่มิได้ ให้พร่ำเพ้อละเมอ หลงใหลหาแต่ข้าพเจ้า (ชื่อของเรา) ดังบทบาทพระคาถาแห่งครูบาอาจารย์ได้กล่าวไว้ว่า..

นามมานังสะมาโส ยุตถะโถ ยุตถัตถะ แห่งนามะ (ชื่อของคนที่เราปรารถนา) พุทธังเอหิ มาริโส จิตตังมา ธัมมัง เอหิ มาริโสตังมา สังฆัง มาริโส จิตตังมา ปุพพังมา กันธังมา ราชะกุมาโรมา ราชะกุมารีมา อิตถีมา ปุริโสมา ปุริจามา ปะริเทวันตี ปิยังมามะมะ

อมจิตตัง จิตจะนะ นังมามะมัด อุงพุทธเสโท อิติปิโส ภะคะวา อะอุอัง ธัมมะเสโถ ภะคะวา อะอุอัง สังฆะเสโฐ อิติปิโส ภะคะวา วัณณะสักโก ปิยะอมโห มุกขัง มุกขัง สะตะมาลัง (ชื่อคนที่เราปรารถนา) อมมะณีรักสวาหุมติด ติดด้วย นะโมพุทธายะ.

ถ้ามีคำอธิษฐานใด ๆ ก็อธิษฐานต่อไปได้ จุดธูปบูชา 5 ดอก