บทความพระพุทธศาสนา

คาถาช้างหลงโขลง เสกสารพัดด้านเมตตา เสกเป็นยาแฝดก็ได้

11 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
เสน่ห์ดึงคนรักกลับมา
คาถาช้างหลงโขลง เสกสารพัดด้านเมตตา เสกเป็นยาแฝดก็ได้

คาถาช้างหลงโขลง

โอมนางช้างทั้งห้าพัน กูจะป้องกันมิให้เข้าในดงดอน นางช้างตกปลอก แม่มาเร็ว ๆ ข้ามห้วยข้าวเหวแม่มาอย่าช้า กูหยุดอยู่ท่าแม่มาไวไว เร็วเร็วอย่าอยู่ กูจะมีที่ไป แม่มาไวไว ร้องไห้มาหากู

โอมชนักเอ๋ยอย่าหลงไปตามโขลง จำโรงจำปลอกจำแปลง ดำแดงขาวผ่อง นางทองมีไว โสปลอกแม่เอ๋ยจำจำ

โอมมาเร็วเร็วแม่เอ๋ยมารัก จำปลอกจำหลัก มารักจำโขลงมาเร็วแม่เอ๋ย มาเร็วจำปลอกจำขอนางทองอย่าเลือก นางเผือกกลางไพร นางชะวานาไส จำปลอก จำขอ จำหมอ จำครวญ

มนต์คาถาช้างหลงโขลงนี้ ท่านให้ใช้เสกสารพัดทางเมตตา เสกยาแฝดก็ได้ดีนักแล