บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจนางพระแม่ธรณี คาถาปลุกเสกยันต์หัวใจพระแม่ธรณี

17 กันยายน 2020 | คาถา
พระแม่ธรณี
พระแม่ธรณี

คาถาหัวใจนางพระแม่ธรณี

สะมะปัตติทินี ฯ

 • มนต์บทนี้ ใช้ปลุกเสกยันต์หัวใจนางพระแม่ธรณี

คาถาหัวใจพระแม่ธรณี (อีกบท)

เม กะ มะ อุ

 • มนต์คาถาหัวใจแม่ธรณีนี้ นักปราชญ์ท่านได้ถอดออกมาจากพรหมวิหารทั้ง ๔ ดังนี้
  – เม ได้แก่เมตตา
  – กะ ได้แก่ กรุณา
  – มุ ได้แก่ มุทิตา
  – อุ ได้แก่ อุเบกขา
 • พระคาถาหัวใจพระแม่ธรณีนี้ ขึ้นชื่อว่าแม่แล้วใช้ได้สารพัดอย่าง มีคุณอนันต์นับประมาณมิได้ ใช้ได้ทั้งทางเมตตา เสกสีผึ้งทาปากก็เยี่ยม เสกแป้งผัดหน้าเป็นเมตตามหานิยม ภาวนาไว้ไปที่ใดก็แคล้วคลาดปลอดภัยไม่มีศัตรู

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook