บทความพระพุทธศาสนา

คาถาภาวนาเป็นตบะ คาถาภาวนาเป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม

14 กันยายน 2020 | คาถา
หวาดกลัว
คาถาภาวนาเป็นตบะ คาถาภาวนาเป็นมหาอำนาจ ผู้คนเกรงขาม

คาถาภาวนาเป็นตบะ

อิสูน ฯ ภาวนาเมื่อยามเดินทาง

อิสูนยะ หะสู ฯ ภาวนาเมื่อถึงกลางทาง

  • มนต์บทนี้ ให้ภาวนาทุกวัน
  • ภาวนาไปพบเจอผู้คนเป็นตบะมากแล
  • ภาวนาไปหาขุนนางท่านจะชื่นชมเรา
  • ไปพบนายมิต้องโทษาอันใดแล