บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลุกมนต์ ใช้ภาวนาเรียกมนต์ทั้งหลายมาสู่ตัว

14 กันยายน 2020 | คาถา
สวดคาถาอย่างไร ให้ได้ผล
สวดคาถาอย่างไร ให้ได้ผล

คาถาปลุกมนต์

อิติ ฯ

มนต์บทนี้ ใช้ภาวนาเรียกมนต์ทั้งหลายแล ฯ