บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพญานาค (หลวงปู่อนันต์) เสกพระพุทธให้อยู่ในใจเรา

24 มีนาคม 2020 | คาถา
เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ
เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ

คาถาหัวใจพญานาค (หลวงปู่อนันต์)

ผมไม่ทราบว่า หลวงปู่อนันต์ คือใครทหมายถึงพญานาค หรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่ง แต่ผมสนใจที่บทคาถา

พุทโธ เม นาโถ
ธัมโม เม นาโถ
สังโฆ เม นาโถ
พุทโธ นะโม พุทธายะ
นะชาลีติ อะริยะธะนัง
นาคัง ปูเชมิ

ซึ่งคาถานี้ หากจะแปลได้เนื้อความประมาณนี้

พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

สังโฆ เม นาโถ พระสงฆเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้า

พุทโธ นะโม พุทธายะ บทนี้ถือว่าเป็นมนต์คาถา หมายถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์

นะชาลีติ อะริยะธะนัง นะชาลีติ เป็นคาถาหัวใจพระสีวลี หมายถึงโชคลาภ อะริยะธะนัง ทรัพย์อันประเสริฐ ทรัพย์ภายใน ทรัพย์ของพระอริยเจ้า

นาคัง ปูเชมิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอบูชาพญานาค

จะเห็นว่า แม้แต่พญานาคที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่ ยังต้องพึ่งพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ ยังต้องหวังอริยทรัพย์ คำที่บูชาพญานาคจริง ๆ นั้นคือคำว่า นาคัง ปูเชมิ แปลว่า ข้าพเจ้าขอบูชาพญานาค เท่านั้น

คาถาขอทรัพย์ บูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ยาปทุมมา สายนาคาไม่ควรพลาด

เหรียญ เจ้าย่าศรีปทุมมา มหาเทวี สายนาคีควรมีไว้ ให้โชคลาภ

มีของดีต้องใช้ คาถาบ่วงนาคบาศ วิธีใช้บ่วงนาคบาศ

เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภจากพญานาค

หลังจากได้เจอพญานาค เขาไม่ทำสิ่งนี้อีกเลย

พญานาคเกี้ยว หลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัย อีกหนึ่งสุดยอดเครื่องราง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook