บทความพระพุทธศาสนา

คาถาบูชาพระรอด อาราธนาพระรอดคุ้มครอง อยู่รอดปลอดภัยทั้งไปและกลับ

21 ตุลาคม 2020 | คาถา
คาถาบูชาพระรอด อาราธนาพระรอดคุ้มครอง อยู่รอดปลอดภัยทั้งไปและกลับ

คาถาบูชาพระรอด

อิมัง พุทธะสักขีปะฏิมัง อะภิชะยามะ อะยัง พุทธะปะฏิมายะ ปูชะนัสสะ อานิสังโส อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุ ฯ

คาถานี้ สามารถกล่าวบูชาพระรอดได้ทุกยุคทุสมัย ไม่ว่าจะเป็นพระรอดมหาวันเก่า พระรอดสร้างใหม่ หรือพระรอดวัดใดสร้าง เกจิใดสร้างก็ตาม

บทความแนะนำ…

พระรอด วัดพระสิงห์ พิมพ์เล็ก ปี 2496 เนื้อผ่านดำ พบเจอยาก เลี่ยมเก่า

พระรอด หนองมน หาชมไดัยาก

พระรอดมหาวัน พิมพ์สมาธิ ปลุกเสกอินเดีย ปี 2518

พระรอด เลี่ยมนาก เปิดหน้า เก่าแบบนี้ กิ่วแบบนี้ ใช้มากี่ปีแล้ว

ตำนานพระรอด ยอดเพชรน้ำเอกแห่งเมืองหริภุญชัย

พระรอด วัดมหาวัน ลำพูน ปี 18 ปลุกเสกที่พุทธคยา อินเดีย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง