บทความพระพุทธศาสนา

5 คาถาเรียกความจำ ท่องไว้ไม่ลืมหลง แต่หากไม่ท่องก็ต้องลืมแม้แต่คาถาเอง

17 กุมภาพันธ์ 2021 | คาถา
5 คาถาเรียกความจำ ท่องไว้ไม่ลืมหลง แต่หากไม่ท่องก็ต้องลืมแม้แต่คาถาเอง

คาถาเรียกความจำ หมายถึงคาถาที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ช่วยให้ดูหนังสือมีสมาธิดี มีความจำดี อ่านอะไรก็จดจำได้ง่าย เข้าใจง่าย เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครูทนายความ รวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่ต้องเพียรศึกษาอีกด้วย

คาถาเรียกความจำ ให้ท่านเลือกใช้บทใดบทหนึ่งที่เหมาะสมกับท่าน หรือเลือกใช้ทั้งหมดก้ได้ แต่อย่าไปเคร่งเครียดกับคาถามากนัก ให้สวดพอเป็นกำลังใจ ให้จิตได้สมาธิ

วิธีใช้คาถาเรียกความจำ

  1. ควรสวดในก่อนดูหนังสือ ก่อนเรียน
  2. ก่อนสวดให้ระลึกถึงพระรัตนตรัย ครูอาจารย์ทั้งหลาย
  3. เมื่อสวดเสร็จให้ทำการอธิษฐานขอพร จากนั้นอ่านหนังสือ เรียนฟังในชั้นเรียนตามปกติ

ข้อควรปฏิบัติในการใช้คาถาเรียกความจำให้ได้ผล

  1. สวดคาถาทุกครั้งก่อนอ่าน เรียนหนังสือ (ระลึกถึงครูอาจารย์ตามวิธีใช้คาถาเรียกความจำ)
  2. ห้ามดูถูกดูหมิ่นครูอาจารย์โดยเด็ดขาด
  3. ห้ามพูดโกหก ห้ามพูดคำหยาบ
  4. มีความเคารพในตำราเรียน เช่น ไม่โยนหนังสือหากไม่มีความจำเป็น ห้ามเดินข้ามหนังสือ ห้ามบ้วนน้ำลายใส่หนังสือ
  5. ห้ามดื่มสุรา ยาเสพติด ของมึนเมาอันเป็นเหตุให้ประมาทและบั่นทอนปัญญาของตนเอง

คาถาเรียกความจำ บทที่ 1

มะอะอุ สติปัญญาจิตตะจิตตัง สติปัญลังอะโรปิเต สติปัญโล โส โอม มะมะ
สติปัญญาจงบังเกิดแก่ข้าพเจ้า นึกสิ่งใด ทำสิ่งใดขอให้บังเกิด
สติปัญญาแก่ข้าพเจ้า นะจิตตัง มะจิตตัง สังฆะจิตตัง โอม มะมะ สาธุ สาธุ

คาถาเรียกความจำ บทที่ 2

มุนินทะ วะทะนัมโพชะ คัพภะสัมภวะ สุนทรี ปาณีนัง สะระณัง วาณี มัยหัง ปีณะยะตัง มะนัง

ท่องคำแปลด้วย “นางฟ้า คือ พระไตปิฆก อันเกิดจากดอกอุบล คือ พระโอษฐ์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพำนักของสรรพสัตว์ทั้งหลาย ขอจงยังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอิ่มปรีดาปราโมทย์ รู้แจ่มแจ้งแทงตลอดจำได้ (ปฏิบัติตามได้) ซึ่งพระไตรปิฆกทั้งโลกียะ และโลกุตตระนั้นเทอญ”

คาถาเรียกความจำ บทที่ 3

พุทธังให้แจ้ง ธัมมังให้จำ สังฆังชักนำ พุทธะโฆสาลังกาสิงหล มุตโต ชะยะมังคะลังฯ

คาถาเรียกความจำ บทที่ 4

สหัสสเนตโต เทวินโต ทิพพจักขุง วิโสทายิ

(คาถาบทนี้เหมาะสำหรับเด็กนักเรียน บอกว่าเวลาก่อนที่จะดูหนังสือ ให้ไหว้พระ นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อน นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระอริยสงฆ์ นึกถึงบิดามารดา ความดีของท่าน นึกถึงครูบาอาจารย์ แล้วนึกถึงพระอินทร์เจ้าของคาถา แล้วว่าสัก 1 จบ แล้วก็ดูหนังสือ เมื่อจะเลิกจากอ่านหนังสือก็ว่าสักอีก 1 จบ วันแรกๆ ก็อาจจะจำไม่ได้ แต่วันต่อไปก็อาจจะคล่องตัวขึ้นมาเอง)

คาถาเรียกความจำ บทที่ 5

โอมปุปุ ทะลุปัญญา ปัญญาปุปุฯ

อีกบทหนี่ง

ปุปุ ทะลุปัญญา พุทธชักมา พาคิดได้ อัธยังยะ สว่างวะดังดวงแก้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง