บทความพระพุทธศาสนา

วิชาทำน้ำมันพรายกระดูก คาถาทำน้ำมันพรายกระดูก

16 กรกฎาคม 2020 | คาถา
น้ำมันพราย
น้ำมันพราย

ให้หาน้ำมันจันทร์ น้ำมันจำปี น้ำมันจำปา ขี้เถ้ากองฟอนมารวมกันแล้วเสกด้วยบทว่า

อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ อิสุ สุอิ สุสะ อุปาระนิ

สวด 7 วัน ให้ได้วันละ 108 จบ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง