บทความพระพุทธศาสนา

พระรอด หนองมน หาชมไดัยาก

1 เมษายน 2019 | พระเครื่อง

ที่เรียกกันว่า “พระรอด” นั้น เพราะพุทธศิลป์คล้ายกับ “พระรอด วัดมหาวัน” เป็นพระขนาดเล็ก ถ้าว่ากันตามภาษาเหนือ เรียกว่า “พระหรอด” พระรอด วัดมหาวันเป็นหนึ่งในพระเครื่องชุดเบญจภาคี กล่าวกันว่าพระรอดหนองมนนั้นยอดเยี่ยมแห่งพระนิรันตราย คุ้มครองป้องกันัย แคล้วคลาด จึงมีความเชื่อกันว่า “แขวนพระรอดไว้ รอดตลอด ปลอดภัยเสมอ” นับว่าเป็นพระที่มีประสบการณ์สูงมาก จนได้รับความนิยมไม่เป็นสองรองใครแห่งพระเครื่องเมืองลพบุรี และค่านิยมก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ องค์จริงหาชมได้ยากมากครับ

พระรอด หนองมน
พระรอด หนองมน

ประวัติของพระรอด หนองมน ลพบุรี

ตามประวัติของพระรอดหนองมน เมื่อประมาณ 100 กว่าปีมาแล้วนั้น พระรอดหนองมน ไม่ได้สร้างที่วัดหนองมน จ.ลพบุรี แต่มีพระรูปหนึ่งได้นำมาจากจังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในภายหลัง ก็คือ พระครูเมธีธรรมารมณ์ หรือ หลวงพ่อเมือง ซึ่งท่านได้เดินทางจาก จ.พิจิตร ประมาณปี พ.ศ.2444-2446 ท่านได้ธุดงค์ มาเรื่อย ๆ และได้มาจำพรรษาที่วัดหนองมน จ.ลพบุรี ซึ่งในสมัยนั้น พระอธิการแขก เป็นเจ้าอาวาสอยู่ ชาวบ้านเกิดความศรัทธาต่อพระที่ธุดงค์มา เมื่อคราวที่ทางวัดหนองมนไดัสร้างอุโบสถ ท่านจึงนำพระที่ติดตัวมาด้วย แจกจ่ายแก่ญาติโยมที่มาช่วยงานและบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างอุโบสถจนเสร็จเรียบร้อย

ถึงจะแจกจ่ายไปบ้าง แต่ก็ยังไม่หมด ท่านจึงนำพระที่เหลือ บรรจุในพระเจดีย์ ที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังของอุโบสถ ในกาลต่อมาทางวัดหนองมนได้มีการเปิดกรุพระเจดีย์เพื่อนำพระรอด หนองมนนั้น มามอบให้กับผู้ที่ร่วมทำบุญในการบูรณะปฏิสังขรณ์วัด

พระรอด หนองมน มีเนื้อเดียว

พระรอดหนองมนนั้น มีเพียงเนื้อเดียว คือเนื้อตะกั่ว สนิมแดง มีพุทธลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม สูงชะลูดมุมมน การสร้างพระไม่ค่อยประณีตนัก บางองค์มององค์พระไม่คอยชัด แต่ก็มีหลายองค์ที่มีเนื้อส่วนเกินยื่นออกมา ขนาดขององค์พระกะทัดรัดกำลังสวยงาม ความกว้างของพระรอด หนองมน ประมาณ 1.2 ซ.ม. และขนาดขององค์พระสูงประมาณ 2.2 ซ.ม.

พระรอด หนองมน
พระรอด หนองมน

ลักษณะของพระรอด หนองมน

พระรอด หนองมน มีพุทธลักษณะเป็นพระประธาน ประทับนั่งปางมารวิชัย บนอาสนะฐานหมอนชั้นเดียวที่ค่อนข้างหนา กรอบรอบองค์พระเป็นร่องคล้ายเส้นซุ้ม มองไม่ค่อยเด่นชัดเท่าไหร่ เป็นพระพิมพ์ที่มีลักษณะการสร้างแบบเรียบง่าย ไม่เน้นลวดลายประกอบ พิมพ์ด้านหลังองพระรอด หนองมน ส่วนใหญ่จะหลังเรียบตัน แต่ก็มีบ้างบางองค์ที่มีหลังเป็นแอ่งเว้า ซึ่งแบบนี้มีจำนวนน้อยมาก

พระรอดหนองมน แบ่งเป็นกี่พิมพ์

พระรอด หนองมน สามารถแบ่งแยกเป็นพิมพ์ต่่าง ๆ ได้ดังนี้ พิมพ์ใหญ่, พิมพ์กลางหรือพิมพ์ต้อ และพิมพ์เล็ก แต่ก็ยังมีพิมพ์อื่น ๆ บ้าง แต่พบเจอน้อยมาก เช่น พิมพ์พระร่วงนั่ง พิมพ์หลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อโป้ และพิมพ์เม็ดน้อยหน่า เป็นต้น

ราคา พระรอด หนองมน

เนื่องจากพระรอด หนองมน หาได้ยาก และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงทำให้ พระรอด หนองมน มีราคาค่อนข้างสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ การทำพระเทียมเลียนแบบก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การดูพระรอด หนองมน ต้องพิจารณาให้ดี ๆ พระมีอายุมากเป็น 100 ปีนั้น นอกจากเราต้องพิจารณาที่พิมพ์ทรงขององค์พระแล้ว เราต้องพิจารณาถึงความเก่าของเนื้อพระด้วย พระรอด หนองมน ต้องมีคราบสนิมแดงและสนิมไข บางองค์อาจจะมีพรายปรอทด้วย ซึ่งเกิดจากองค์พระที่สร้างโดยเนื้อตะกั่วจะเกิดปฏิกิริยากับอากาศในกรุ นี่ถือว่าเป็นหลักพื้นฐานในการพิจารณาพระกรุ พระรอด หนองมน

พุทธคุณ พระรอดหนองมน

  • ว่ากันมาตามประสบการณ์ว่า เด่นด้านคงพระพันชาตรี สายเหนียวตามแบบพระพิจิตร
  • แคล้วคลาดปลอดภัย
  • โชคลาภ ยังไงก็ไม่ขาด ถ้าท่านหมั่นให้ทาน สวดมนต์ภาวนา
  • เมตตาย่อมมีในทุกองค์พระ ทุกสาย