บทความพระพุทธศาสนา

มีของดีต้องใช้ คาถาบ่วงนาคบาศ วิธีใช้บ่วงนาคบาศ

31 มกราคม 2020 | คาถา
คาถา Khatha
คาถา Khatha

วิธีใช้บ่วงนาคบาศ

ให้นำบ่วงนาคบาศ (พญานาคกินหาง, งูกินหาง) มาอาราธนาระลึกถึงคุณแห่งพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลาย คุณพญานาคทั้ง 4 ตระกูล ก่อนที่จะออกไปทำงาน ไปทำมาค้าขาย ไปติดต่อธุรกิจใด ๆ ไปขอความช่วยเหลือจากใคร ๆ ไปหาเพศตรงข้าม ให้นำบ่วงนาคบาศนั้นมาประพรมน้ำหอมแล้วนำใส่มือประนมไว้ ตั้งนะโม 3 จบ

คาถาบ่วงนาคบาศ

จากนั้นเสกด้วยคาถาบ่วงนาคบาศว่า “อะหัง นาโค สวาหะ อากาวะระโสกะราชา” 3 จบ

แล้วทำการอธิษฐานตามความประสงค์ พกติดตัวไว้เมื่อเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอความช่วยเหลือ หรือหากไปติดต่อธุรกิจการงาน เกิดผลเป็นรักที่เมตตาของคนที่เราติดต่อด้วย

นำคาถาบ่วงนาคบาศแช่น้ำ เสกด้วยคาถาบ่วงนาคบาศตามข้างบน ทำน้ำมนต์ประพรมสินค้าที่ต้องการขาย ขายดีนักแล

หมายเหตุ : บ่วงนาคบาศ ที่กล่าวถึงนี้ คือเครื่องรางของขลังที่ทำด้วยหิน หากเป็นโลหะหรือชิ้นส่วนของสัตว์ พึงระวังความสกปรกหรือสิ่งปนเปื้อนด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง