บทความพระพุทธศาสนา

คาถาทำน้ำมนต์แก้เวทมนต์คาถา แก้มนต์ที่คนอื่นทำใส่

16 มิถุนายน 2020 | คาถา
ขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์
ขอโชคลาภจากขันน้ำมนต์

คาถาทำน้ำมนต์แก้เวทมนต์คาถา

นะ คังคัง ปัญจะมัง มะหาสมุททัง สัพพะสิทธัง ภะวันตุ เม

โม คังคัง ปัญจะมัง มะหาสมุททัง สัพพะสิทธัง ภะวันตุ เม

พุท คังคัง ปัญจะมัง มะหาสมุททัง สัพพะสิทธัง ภะวันตุ เม

ธา คังคัง ปัญจะมัง มะหาสมุททัง สัพพะสิทธัง ภะวันตุ เม

ยะ คังคัง ปัญจะมัง มะหาสมุททัง สัพพะสิทธัง ภะวันตุ เม

วิธีใช้คาถาทำน้ำมนต์แก้เวทมนต์คาถา

  • ใช้สวดทำน้ำมนต์แก้เวทมนต์คาถา
  • หากสวดทำน้ำมนต์เพื่อตนเอง ใช้ เม
  • หากสวดทำน้ำมนต์เพื่อคนอื่น เปลี่ยน เม เป็น เต