บทความพระพุทธศาสนา

คาถาประสานบาตร เสกบาดแผล คาถาต่อกระดูก คาถาประสานกระดูก

16 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถาประสานบาตร เสกบาดแผล คาถาต่อกระดูก คาถาประสานกระดูก
คาถาประสานบาตร เสกบาดแผล คาถาต่อกระดูก คาถาประสานกระดูก

คาถาประสานบาตร

จัตตาโร ปัตเต ยะถา เอโก ยะถา อะธิฏฐามิ

วิธีใช้คาถาประสานบาตร

  • ใช้เสกเป่าประสานบาดแผล กระดูกเดาะ หัก เคล็ดยอก ช้ำบวม ฟกช้ำ ดำเขียว
  • เสกน้ำมันงาดิบ หรือ น้ำมันอะไรก็ได้ ทาแผล หรือที่ที่เคล็ดยอก
  • หากกระดูกเคลื่อนไม่เข้าที่จะหายไปสิ้นใน 3 วัน 7 วัน
  • หากเป็นบาดแผลทั้งร่างกาย ให้เสกน้ำอาบน้ำทา