บทความพระพุทธศาสนา

คาถาพระยาเต่าทอง เสกไม่ให้เจ้านายใช้งาน ในงานที่เราไม่ชอบ

10 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
คาถาพระยาเต่าทอง เสกไม่ให้เจ้านายใช้งาน
คาถาพระยาเต่าทอง เสกไม่ให้เจ้านายใช้งาน

เคยไหม เมื่อประชุมงานกัน เราภาวนาขออย่าให้เจ้านายใช้เราทำงานนี้เลย คำภาวนาของคุณจะเป็นจริง เมื่อคุณใช้คาถาพระยาเต่าทองนี้

คาถาพระยาเต่าทอง

อิธะเจตะโส อาปัชชะโต มุนินโท หะปะเกเสสิ ตะโต โสภันตะ สัทธาปะสันติ ฯ

คาถาพระยาเต่าทองนี้ ถ้าหากจะทำไม่ให้เจ้านายใช้งานเรา ให้เราลงชื่อนายใส่แผ่นอิฐ บริกรรมคาถาพระยาเต่าทองนี้กระทืบอิฐให้หักแล้วทิ้งน้ำเสีย นายมิใช้เลย