บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสวดตีของกลับ คาถาส่งของกลับไปหาเจ้าของ

16 กรกฎาคม 2020 | คาถา
ฤาษี เสกคาถา
ฤาษี เสกคาถา

บทตีของกลับ

สัตถัง อะสุระกายัง นิยัง ยะชาหัง เอตัง นะชาตัง ปะระมังหิจะ นะชาโต เทนะพาวะ จะทะทานิ วิสุทะธานิ สังสาสะรานิ นิยานัง ปะระมังหิตา โอสัตถัง วานะชาคะวา เตสัง อะนาคะตัง อะชะมะสาโสตัง คะเชสัง สังวะทิตัง วา นะโสทาเรตตุ วิสังกายัง สาวะตะมะ โสนาจัง ตะมังกาสัง อะทานัง เอตัง พะหุสิกะตัง เยนัจจะ เอตัง สะนังตะนะ นะมามิหัง

ใช้สวดภาวนาเป็นประจำ ใครที่คิดร้ายทำคุณทำของใส่เราจะตีกลับไปหาคนที่ทำมาเอง

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook