บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขอทรัพย์ บูชาพ่อปู่ศรีสุทโธ แม่ยาปทุมมา สายนาคาไม่ควรพลาด

3 กรกฎาคม 2019 | คาถา

คำชะโนด ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทอง ตำลบบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี เชื่อกันว่าเส้นทางสู่เมืองบาดาลอันที่สถิตย์แห่งองค์นาคราชศรีสุทโธ นาคิณีศรีปทุมมา และบริวารนาคทั้งหลาย ซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีผู้จากทั่วทุกสารทิศเดินทางไปขอพรมากมาย สำหรับท่านที่ไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตนเอง เนื่องจากอยู่ไกลหรือปัญหาด้านสุขภาพก็ตามที แต่ถ้าท่านเคารพนับถือองค์พ่อปู่นาคาและนาคีเหมือนดังเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราแล้ว แม้ท่านจะอยู่ที่ไหนในมุมโลกนี้ ก็สามารถระลึกนึกถึงท่านได้ สามารถบูชาท่านได้ด้วยกาย วาจา และใจที่บริสุทธิ์ วันนี้ผมมีคาถาสำหรับเป็นเครื่องสื่อถึงองค์พญานาคาและองค์พญานาคีมาฝากครับ ทุกคาถาต้องตั้งนะโม 3 จบเสียก่อน เพื่อเป็นการนอบน้อมต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นพระศาสดาสูงสุด เพื่อที่จะให้เราไม่ขาดจากที่พึ่งอันสูงสุดคือพระรัตนตรัย

เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ
นาคราช

คาถาบูชาจ้าวปู่พญานาคาธิบดีศรีสุทโธ

กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นาคาธิบดีศรีสุทโธ วิสุทธิเทวา ปูเชมิ
เมตตัญจะ มะหาลาโภ ปิโย นาคะ ขันธะปะริตตัง
(คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

คาถาบูชาจ้าวย่านางพญา นาคิณีศรีปทุมมา

กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ
ทุติยัมปิ กายะ วาจา จิตตัง อะหัง วันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวี ปูเชมิ
ตะติยัมปิ กายะ วาจะ จิตตัง อะหังวันทา นางพญานาคิณีศรีปทุมมา วิสุทธิเทวีปูเชมิ
เมตตัญจะ มะหาลาโภ ปิโย นาคะ ขันธะปะริตตัง
(คาถาขอทรัพย์พญานาคราช)

เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ
เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ

อย่าพลาดบทความแนะนำ
เคล็ดลับบูชาพญานาค ขอโชคลาภ
ตำนานป่าคำชะโนด เกาะศักดิ์สิทธิ์ ถิ่นพญานาคราช