บทความพระพุทธศาสนา

คาถา พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน : Khatha Tao Luang Pho Ngoen

26 กรกฎาคม 2019 | คาถา
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน
พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน

เนื่องจากในวันก่อนมีคนจีนได้มาติดต่อมาขอเช่าบูชาเต่าเรือนหลวงพ่อเงินจากผมไป ตามบทความพญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน ฉะนั้นบทความนี้ ผมขอเขียนเจาะจงเฉพาะตัวคาถาสำหรับบูชาพญาเต่าเรือนหลวงพ่อเงิน แต่อันที่จริงแล้ว คาถานี้สามารถใช้บูชาเต่าได้ทุกสำนักครับ

คาถา พญาเต่าเรือน หลวงพ่อเงิน : Khatha Tao Luang Pho Ngoen

นาสัง สิโม ภะคะวา นาโถ สุสิโม พุทโธ ภะคะวา

Na Sang Si Mo Pha Kha Wa Na Tho Su Si Mo Phut Tho Pha Kha Wa

นะมะพะทะ นาสังสิโม สังสิโมนา สิโมนาสัง โมนาสังสิ นะอุทะกะ เมมะอะอุอะ

Na Ma Pha Tha Na Sang Si Mo Sang Si Mo Na Si Mo Na Sang Mo Na Sang Si Na U Tha Ka Me Ma A U A

contact ติดต่อ
contact ติดต่อ