บทความพระพุทธศาสนา

คาถากันภัย คาถาป้องกันภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง

14 กันยายน 2020 | คาถา
เสือ สายเครื่องราง ขลังทุกส่วน
เสือ สายเครื่องราง ขลังทุกส่วน

คาถากันภัย

  • อะระหัง ปันนังริวา ฯ
  • อิติภะอุ ฯ
  • มนต์ทั้งสองบทนี้ ใช้เสกหมากพลูพกไปโทษถึงตายก็หายสิ้น เขาทำร้ายอันใดเรามิได้เลย

คาถากันภัย อีกบท

อุอะ ฯ

  • มนต์บทนี้ เจอสัตว์ร้ายเสือร้ายภาวนา 108 คาบ

ธุ ฯ

ภาวนาไว้สัตว์อันมีลมหายใจทำอันตรายเรามิได้แล